Welkom op de website van Rotary Club van Aarlen

De Rotary Club van Aarlen is een gemengde club die bestaat uit ongeveer 50 leden met verschillende culturele en professionele achtergronden die samenkomen om vriendschappen te sluiten en actie te ondernemen. We zetten ons individueel en collectief in door onze expertise en onze energie in dienst te stellen van jongeren en de meest kansarmen. Sinds 1953 heeft de Rotaryclub van Aarlen projecten ontwikkeld ten voordele van haar stad, haar regio en de wereld. De afgelopen jaren heeft hij met name het Rode Kruis gesteund om de pandemie het hoofd te bieden, drie opvangcentra voor kinderen ondersteund, hulp verleend aan de slachtoffers van de ramp in Beiroet, voorzieningen voor drinkwater gefinancierd in een school in de Bekaa-vlakte en steunde het nationale actieplan van Rotary om slachtoffers van overstromingen te helpen